ผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
หนังสือราชการ/ส่งข่าววิทย
ข่าววิทยุตรวจอาหารรอบ 2(ร่าง)
เป้าหมายตรวจอาหาร รอบ 2
ดูเรื่องทั้งหมด
บุคลากร
โครงสร้างงานอาหารปลอดภัย 55
โครงการ/แผนงาน
ดูเรื่องทั้งหมด
โครงการตลาดฯเทิดไท้ ปี 54
การสาธารณสุข กับ อปท.
การถ่ายโอนภารกิจสธ.แก่อปท.
วิธีล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล
ดูเรื่องทั้งหมด
คำสั่งจพถ.ให้ปรับปรุงแก้ไข
ตัวอย่าง แผนทางเดินยุทธศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัย (สสอ.กาบเชิง)
คำสั่ง
คำสั่งจ.สร.ที่ ๑๕๕๑/๒๕๕๔
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ร้านอาหาร/แผงลอย
ทะเบียนร้านอาหาร
ทะเบียนแผงลอยจำหน่ายอาหาร
ทะเบียนก๋วยเตี๋ยวอนามัย
แบบสำรวจแผงลอยมาตรฐาน
แบบสำรวจร้านอาหารมาตรฐาน
ตลาดประเภทที่ 1
ดูเรื่องทั้งหมด
ตลาดประเภทที่ 1 ปี 54
ข้อมูลตลาดป.1 ปี 55
แนวทางพัฒนาตลาดป.1 ปี 56
เมนูชูสุขภาพ
รายละเอียดการส่งเมนูอาหาร เพื่อเป็นเมนูชูสุขภาพ
รายละเอียดการสมัครขอรับการรับรองอาหารเมนูชูสุขภาพ
แบบฟอร์ม m1 (ใบแสดงความจำนง)
แบบฟอร์ม M2 M3 และM5
ตลาดประเภทที่ 2
ดูเรื่องทั้งหมด
ข้อมูลตลาดประเภทที่ 2 ปี 54
ข้อมูลตลาดป.2 ปี 55 รายอำเภอ
แบบสำรวจข้อมูลตลาดป.2 ปี 56
แนวทางการพัฒนาตลาดป.2 ปี 56
การพัฒนาตลาด
การพัฒนาตลาด
ดูเรื่องทั้งหมด
ผลการดำเนินงาน
งานตลาดสด น่าซื้อ
ผลการตรวจสารปนเปื้อน
ตรวจน้ำมันทอดซ้ำ 10-21 พย.54
สรุปผลการตรวจน้ำมันทอดซ้ำ แยกรายอำเภอ 10-21พย.54
สรุปผลการตรวจสารปนเปื้อน โดยคปสอ. ปี 54
ดูเรื่องทั้งหมด
สรุปผลการวิเคราะห์จุลินทรีย์ รอบที่ 2 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2555
สรุปผู้ผลิตเกลือรอบที่ 2 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2555
สรุปรายงานเกลือ รอบที่ 2 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2555
อันตรายจากสารเคมี
สารฆ่าแมลง(กลุ่มคาร์บาเมต)
ดูเรื่องทั้งหมด
รายงาน/แบบรายงาน
การล้างตลาด ตค.53-พย.54
ผลตรวจฉลาก+เกลือไอโอดีน
ดูเรื่องทั้งหมด
แบบรายงาน มอก.1 ปี 2556
แบบรายงาน KPI 9 ปี 2556
การเก็บตัวอย่างตรวจสารฯ
ดูเรื่องทั้งหมด
แผนกำหนดการเก็บตัวอย่าง น้ำแข็ง เกลือบริโภค ในร้าน/แผงลอย ที่ได้ป้ายCFGT
แบบฟอร์มการตรวจปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค
แบบสำรวจ/แบบสอบถาม
ดูเรื่องทั้งหมด
แบบสำรวจตลาดประเภทที่ 1
แบบรายงาน กพร. ของ คปสอ. ขอให้รายงานตามไตรมาส เริ่ม ไตรมาสที่ 2 ทุกวันที่ 25 ของเดือน
แบบประเมิน
แบบประเมินการรับรู้ฯ
แบบประเมินคุณภาพแผงลอย
ดูเรื่องทั้งหมด
แบบประเมินโรงอาหาร
ชมรม/ภาคีเครือข่ายตลาด
ทะเบียนชมรมตลาด ปี 53
ดูเรื่องทั้งหมด
ชมรม/ภาคีฯ ร้านอาหาร
รายชื่อเครือข่ายงานอาหารปลอดภัย
กฎหมาย/พ.ร.บ.
พ.ร.บ.การสาธารณสุข 35
ดูเรื่องทั้งหมด
พรบ.คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ 35
พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
ข้อบังคับตำบล งานอาหารปลอดภัย
กฎกระทรวง/ประกาศ
กฎกระทรวงตลาด พ.ศ.51
ดูเรื่องทั้งหมด
กฎกระทรวง ปี 42 กับ 51
กฎกระทรวง ฉ.16 เป่าเมาสุรา
ประกาศ ฉ153 เกลือบริโภค
ป.ฉ151 วัตถุห้ามใช้ในอาหาร
ร่วมใจลดโลกร้อน
วิธีลดโลกร้อน
ดูเรื่องทั้งหมด
ไม้ประดับลดโลกร้อน ชุด 2
การคัดแยกขยะ
การหมักขยะหอม
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
power point แนะนำกล่มงานโภชนศาสตร์
รพ.ส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ
โภชนบำบัดฉบับ อ.วินัย
แบบฟอร์มสำรวจโรงครัวในโรงพยาบาล
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 13 คน  
  วันนี้ 31 คน  
  เดือนนี้ 822 คน  
  ปีนี้ 822 คน  
  ทั้งหมด 188675 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อดาวน์โหลด : แบบสำรวจ/สอบถาม
วันที่ : (13-11-2554) จำนวนผู้เข้าชม 4332 คน

 
1. แบบสำรวจโรคอุจจาระร่วง วันที่ : (02-02-2555)
2. แบบเก็บตัวอย่าง (ติดถุง) น้ำมันทอดซ้ำ วันที่ : (02-02-2555)
3. แบบบันทึกผลน้ำมันทอดซ้ำ วันที่ : (02-02-2555)
4. แบบสำรวจข้่อมูลตลาดประเภทที่ 1 ปี 55 วันที่ : (19-12-2554)
5. แบบสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกผัก ปี 2555 วันที่ : (14-12-2554)
6. แบบบันทึกผลการรณรงค์ตรวจน้ำมันทอดซ้ำเพื่อลดอันตรายต่อสุขภาพ ปี 55 วันที่ : (08-12-2554)
7. แบบสำรวจข้อมูลตลาดประเภทที่ 1 วันที่ : (01-12-2554)
8. แบบสำรวจชมรมตลาด วันที่ : (01-12-2554)
9. แบบสำรวจรายชื่อผู้ขายผัก+ผลไม้ วันที่ : (01-12-2554)
10. แบบสำรวจร้านค้าปลีก/ค้าส่ง วันที่ : (01-12-2554)
11. แบบสำรวจร้านก๋วยเตี๋ยว วันที่ : (01-12-2554)
12. แบบสำรวจร้านส้มตำ วันที่ : (01-12-2554)
13. แบบสำรวจแผงจำหน่ายสินค้าในตลาดช่องจอม วันที่ : (01-12-2554)
14. แบบสำรวจข้อมูลตลาดประเภทที่ 2 วันที่ : (01-12-2554)
15. แบบสำรวจข้อมูลตลาดประเภทที่ 1 วันที่ : (01-12-2554)
16. แบบสำรวจแผงจำหน่ายในตลาด วันที่ : (01-12-2554)
17. แบบสอบถามแผงจำหน่ายในตลาด วันที่ : (01-12-2554)
18. แบบสอบถามผู้จำหน่ายผัก+ผลไม้ในตลาด วันที่ : (01-12-2554)
19. แบบสำรวจการจำหน่ายผัก+ผลไม้จากผู้ค้าส่ง วันที่ : (01-12-2554)
20. แบบสอบถารมผู้ขา่ยผัก+ผลไม้ในตลาด วันที่ : (01-12-2554)
21. แบบสอบถามผู้ประกอบการในตลาดสังขะ วันที่ : (01-12-2554)
22. แบบสอบถามนักเรียนเรื่องอาหารปลอดภัย+ยาฆ่าแมลง วันที่ : (01-12-2554)
23. แบบสอบภามผู้บริโภคเรื่องสุขลักษณะตลาด วันที่ : (01-12-2554)
24. แบบสำรวจแผงจำหน่ายเนื้อสุกร ปี 51 วันที่ : (25-11-2554)