ผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
หนังสือราชการ/ส่งข่าววิทย
ข่าววิทยุตรวจอาหารรอบ 2(ร่าง)
เป้าหมายตรวจอาหาร รอบ 2
ดูเรื่องทั้งหมด
บุคลากร
โครงสร้างงานอาหารปลอดภัย 55
โครงการ/แผนงาน
ดูเรื่องทั้งหมด
โครงการตลาดฯเทิดไท้ ปี 54
การสาธารณสุข กับ อปท.
การถ่ายโอนภารกิจสธ.แก่อปท.
วิธีล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล
ดูเรื่องทั้งหมด
คำสั่งจพถ.ให้ปรับปรุงแก้ไข
ตัวอย่าง แผนทางเดินยุทธศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัย (สสอ.กาบเชิง)
คำสั่ง
คำสั่งจ.สร.ที่ ๑๕๕๑/๒๕๕๔
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ร้านอาหาร/แผงลอย
ทะเบียนร้านอาหาร
ทะเบียนแผงลอยจำหน่ายอาหาร
ทะเบียนก๋วยเตี๋ยวอนามัย
แบบสำรวจแผงลอยมาตรฐาน
แบบสำรวจร้านอาหารมาตรฐาน
ตลาดประเภทที่ 1
ดูเรื่องทั้งหมด
ตลาดประเภทที่ 1 ปี 54
ข้อมูลตลาดป.1 ปี 55
แนวทางพัฒนาตลาดป.1 ปี 56
เมนูชูสุขภาพ
รายละเอียดการส่งเมนูอาหาร เพื่อเป็นเมนูชูสุขภาพ
รายละเอียดการสมัครขอรับการรับรองอาหารเมนูชูสุขภาพ
แบบฟอร์ม m1 (ใบแสดงความจำนง)
แบบฟอร์ม M2 M3 และM5
ตลาดประเภทที่ 2
ดูเรื่องทั้งหมด
ข้อมูลตลาดประเภทที่ 2 ปี 54
ข้อมูลตลาดป.2 ปี 55 รายอำเภอ
แบบสำรวจข้อมูลตลาดป.2 ปี 56
แนวทางการพัฒนาตลาดป.2 ปี 56
การพัฒนาตลาด
การพัฒนาตลาด
ดูเรื่องทั้งหมด
ผลการดำเนินงาน
งานตลาดสด น่าซื้อ
ผลการตรวจสารปนเปื้อน
ตรวจน้ำมันทอดซ้ำ 10-21 พย.54
สรุปผลการตรวจน้ำมันทอดซ้ำ แยกรายอำเภอ 10-21พย.54
สรุปผลการตรวจสารปนเปื้อน โดยคปสอ. ปี 54
ดูเรื่องทั้งหมด
สรุปผลการวิเคราะห์จุลินทรีย์ รอบที่ 2 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2555
สรุปผู้ผลิตเกลือรอบที่ 2 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2555
สรุปรายงานเกลือ รอบที่ 2 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2555
อันตรายจากสารเคมี
สารฆ่าแมลง(กลุ่มคาร์บาเมต)
ดูเรื่องทั้งหมด
รายงาน/แบบรายงาน
การล้างตลาด ตค.53-พย.54
ผลตรวจฉลาก+เกลือไอโอดีน
ดูเรื่องทั้งหมด
แบบรายงาน มอก.1 ปี 2556
แบบรายงาน KPI 9 ปี 2556
การเก็บตัวอย่างตรวจสารฯ
ดูเรื่องทั้งหมด
แผนกำหนดการเก็บตัวอย่าง น้ำแข็ง เกลือบริโภค ในร้าน/แผงลอย ที่ได้ป้ายCFGT
แบบฟอร์มการตรวจปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค
แบบสำรวจ/แบบสอบถาม
ดูเรื่องทั้งหมด
แบบสำรวจตลาดประเภทที่ 1
แบบรายงาน กพร. ของ คปสอ. ขอให้รายงานตามไตรมาส เริ่ม ไตรมาสที่ 2 ทุกวันที่ 25 ของเดือน
แบบประเมิน
แบบประเมินการรับรู้ฯ
แบบประเมินคุณภาพแผงลอย
ดูเรื่องทั้งหมด
แบบประเมินโรงอาหาร
ชมรม/ภาคีเครือข่ายตลาด
ทะเบียนชมรมตลาด ปี 53
ดูเรื่องทั้งหมด
ชมรม/ภาคีฯ ร้านอาหาร
รายชื่อเครือข่ายงานอาหารปลอดภัย
กฎหมาย/พ.ร.บ.
พ.ร.บ.การสาธารณสุข 35
ดูเรื่องทั้งหมด
พรบ.คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ 35
พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
ข้อบังคับตำบล งานอาหารปลอดภัย
กฎกระทรวง/ประกาศ
กฎกระทรวงตลาด พ.ศ.51
ดูเรื่องทั้งหมด
กฎกระทรวง ปี 42 กับ 51
กฎกระทรวง ฉ.16 เป่าเมาสุรา
ประกาศ ฉ153 เกลือบริโภค
ป.ฉ151 วัตถุห้ามใช้ในอาหาร
ร่วมใจลดโลกร้อน
วิธีลดโลกร้อน
ดูเรื่องทั้งหมด
ไม้ประดับลดโลกร้อน ชุด 2
การคัดแยกขยะ
การหมักขยะหอม
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
power point แนะนำกล่มงานโภชนศาสตร์
รพ.ส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ
โภชนบำบัดฉบับ อ.วินัย
แบบฟอร์มสำรวจโรงครัวในโรงพยาบาล
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 27 คน  
  วันนี้ 54 คน  
  เดือนนี้ 848 คน  
  ปีนี้ 15986 คน  
  ทั้งหมด 181850 คน  
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว หมวดหมู่
1 ขอความร่วมมือส่งรายงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (07-06-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
2 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ (06-06-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
3 แบบประเมินตนเองโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (06-06-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
4 ผลตรวจวิเคราะห์น้ำตู้หยอดเหรียญ 2561 (24-05-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
5 เขตขอข้อมูล รพ.อาหารปลอดภัยรับ ที่ปรึกษา รมต. 30 04 61 (18-04-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
6 ขอความร่วมมือดำเนินโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ปี 2561 (04-04-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
7 แหล่งผลิต ผัก GAP (แผนผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์) (28-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
8 แหล่งผลิต สัตว์น้ำ GAP (ประมงจังหวัดสุรินทร์) (28-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
9 แหล่งผลิตไก่ ไข่ ฟาร์มสุกร มาตรฐาน GAP (ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์) (28-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
10 ส่งผลตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนทางเคมี รอบ 1 ปี 2561 (27-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
11 แนวทางขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ (27-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
12 ตรวจรับรองมาตรฐาน Q (๒๐ มี.ค.- ๕ เม.ย.๖๑) (26-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
13 ตอบรับและเตรียมข้อมูลประชุม 9 มี.ค.61 (03-03-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
14 ppt นโยบาย รพ.อาหารปลอดภัยและประชุมศูนย์วิทย์ (21-02-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
15 ขอความร่วมมือดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร (02-02-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
16 ขอความร่วมมือดำเนินงานความปลอดภัยอาหาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (02-02-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
17 ขอความร่วมมือส่งข้อมูลโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย(วัตถุดิบโรงครัว) (02-02-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
18 ขอความร่วมมือในการเก็บตัวอย่างและร่วมตรวจวิเคราะห์สารปนเปือนในอาหาร (26-01-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
19 สป.เชิญ ผอ.รพช.&นักโภชนาการ ประชุม รพ.อาหารปลอดภัย 25 ม.ค.61 (12-01-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
20 3 นโยบาย ความปลอดภัยอาหาร จ.สุรินทร์ 2561 (29-12-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
21 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5 "ก่อตั้งและฟื้นฟูชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารระดับอำเภอ" (08-09-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
22 แบบบันทึกข้อมูลการดำเนินงานอาหารปลอดภัย 2560 (22-08-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
23 ขอความร่วมมือส่งรายงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ปี 2559 (03-03-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
24 (6) การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร 2560 (16-02-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
25 (5) การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร (16-02-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
26 (4) การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร 2560 (16-02-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
27 (3) การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร 2560 (16-02-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
28 (2) การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร 2560 (16-02-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
29 (1) การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร 2560 (16-02-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
30 MU 21-24 ก.พ.2560 (กำหนดการ เป้าหมาย แนวทางการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร) (08-02-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
31 ตัวอย่างและแบบรายงานการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร (01-02-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
32 แผน ตัวชี้วัด PA งานอาหารปลอดภัย ปี 2560 (16-11-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
33 ด่วนมากค่ะ เกี่ยวกับงบประมาณ ด้วยค่ะ ขอข้อมูลสถานที่ประกอบอาหารผู้้ป่วย โรงอาหาร และระบบประปาตามเกณฑ์ประปาดื่มได้ (07-11-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
34 การคัดเลือกชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารดีเด่น (11-08-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
35 “ขอข้อมูลประกอบการเชิญประเมิน No Foam” (30-06-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
36 ขอความร่วมมือตรวจสอบ ผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มและน้ำแข็งบริโภค ณ สถานที่จำหน่าย (20-06-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
37 ตัวอย่างข้อบัญญัติ "น้ำตู้หยอดเหรียญ" (08-06-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
38 ร่างระเบียบกองทุนสุรินทร์ปลอดโฟมและแบบฟอร์มที่จำเป็น (02-06-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
39 ประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม 100 % (12-05-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
40 องค์กรปลอดโฟม 100 % (01-04-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
41 เอกสารประชุม 17 03 59 (6. No Foam 5) (16-03-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
42 เอกสารประชุม 17 03 59 (6. No Foam 4) (16-03-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
43 เอกสารประชุม 17 03 57 (6.No Foam 3) (16-03-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
44 เอกสารประชุม 17 03 59 (6.ื No Foam 2) (16-03-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
45 เอกสารประชุม 17 03 59 (ุ6. No Foam 1 ) (16-03-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
46 เอกสารประชุม 17 03 59 (5.compliance policy) (16-03-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
47 เอกสารประชุม 17 03 59 (4.ตรวจน้ำและน้ำแข็งบริโภค ณ สถานที่จำหน่ายอาหาร) (16-03-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
48 เอกสารประชุม 17 03 59 (3.ตรวจยาฆ่าแมลง) (16-03-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
49 เอกสารประชุม 170359 (2.โปรแกรมตรวจส.อาหาร) (11-03-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
50 เอกสารประชุม 170359 (1.สิ่งที่ส่งมาด้วย) (11-03-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
51 ppt ตรวจราชการ ตรวจน้ำ น้ำแข็งบรโภค ณ สถานที่จำหน่ายอาหาร (05-02-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
52 แผนและเป้าหมายการตรวจน้ำ น้ำแข็งบริโภค ณ สถานที่จำหน่ายอาหาร (05-02-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
53 แผนปฏิบัติการด้านอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2559 (05-02-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
54 Compliance Policy (18-01-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
55 สรุปผลการดำเนินงานเฝ้าระวังสารปนเปื้อน ปี 2558 (18-01-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
56 กำหนดการ เป้าหมาย แบบฟอร์ม แนวทางปฏิบัติ เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร 2559 (18-01-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
57 การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร(สารเคมี) จังหวัดสุรินทร์ ๑๙-๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ (05-01-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
58 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์มอบป้าย ตลาดสด น่าซื้อ ให้เทศบาล 3 แห่ง (30-12-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
59 รูปภาพ ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร ตล.1 ทม.สร. (17-12-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
60 ผลวิเคราะห์ทางเคมีช่วงเทศกาลงาน 11-12 พ.ย.58 (17-12-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
61 Clean Food Street & Healthy Market (25-11-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
62 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตลาดสด น่าซื้อ 3 แห่ง (02-09-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
63 แบบสรุปผลงานเพื่อขอป้าย CFGT (20-08-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
64 ติดตาม ประเมินผล ตัวชี้วัดที่ 5 สารพิษตกค้าง (21-07-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
65 ติดตาม ประเมินผล ตัวชี้วัดที่ 4 ตลาดนัด น่าซื้อ (21-07-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
1 2 หน้าถัดไป