ผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
หนังสือราชการ/ส่งข่าววิทย
ข่าววิทยุตรวจอาหารรอบ 2(ร่าง)
เป้าหมายตรวจอาหาร รอบ 2
ดูเรื่องทั้งหมด
บุคลากร
โครงสร้างงานอาหารปลอดภัย 55
โครงการ/แผนงาน
ดูเรื่องทั้งหมด
โครงการตลาดฯเทิดไท้ ปี 54
การสาธารณสุข กับ อปท.
การถ่ายโอนภารกิจสธ.แก่อปท.
วิธีล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล
ดูเรื่องทั้งหมด
คำสั่งจพถ.ให้ปรับปรุงแก้ไข
ตัวอย่าง แผนทางเดินยุทธศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัย (สสอ.กาบเชิง)
คำสั่ง
คำสั่งจ.สร.ที่ ๑๕๕๑/๒๕๕๔
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ร้านอาหาร/แผงลอย
ทะเบียนร้านอาหาร
ทะเบียนแผงลอยจำหน่ายอาหาร
ทะเบียนก๋วยเตี๋ยวอนามัย
แบบสำรวจแผงลอยมาตรฐาน
แบบสำรวจร้านอาหารมาตรฐาน
ตลาดประเภทที่ 1
ดูเรื่องทั้งหมด
ตลาดประเภทที่ 1 ปี 54
ข้อมูลตลาดป.1 ปี 55
แนวทางพัฒนาตลาดป.1 ปี 56
เมนูชูสุขภาพ
รายละเอียดการส่งเมนูอาหาร เพื่อเป็นเมนูชูสุขภาพ
รายละเอียดการสมัครขอรับการรับรองอาหารเมนูชูสุขภาพ
แบบฟอร์ม m1 (ใบแสดงความจำนง)
แบบฟอร์ม M2 M3 และM5
ตลาดประเภทที่ 2
ดูเรื่องทั้งหมด
ข้อมูลตลาดประเภทที่ 2 ปี 54
ข้อมูลตลาดป.2 ปี 55 รายอำเภอ
แบบสำรวจข้อมูลตลาดป.2 ปี 56
แนวทางการพัฒนาตลาดป.2 ปี 56
การพัฒนาตลาด
การพัฒนาตลาด
ดูเรื่องทั้งหมด
ผลการดำเนินงาน
งานตลาดสด น่าซื้อ
ผลการตรวจสารปนเปื้อน
ตรวจน้ำมันทอดซ้ำ 10-21 พย.54
สรุปผลการตรวจน้ำมันทอดซ้ำ แยกรายอำเภอ 10-21พย.54
สรุปผลการตรวจสารปนเปื้อน โดยคปสอ. ปี 54
ดูเรื่องทั้งหมด
สรุปผลการวิเคราะห์จุลินทรีย์ รอบที่ 2 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2555
สรุปผู้ผลิตเกลือรอบที่ 2 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2555
สรุปรายงานเกลือ รอบที่ 2 วันที่ 19-22 มิถุนายน 2555
อันตรายจากสารเคมี
สารฆ่าแมลง(กลุ่มคาร์บาเมต)
ดูเรื่องทั้งหมด
รายงาน/แบบรายงาน
การล้างตลาด ตค.53-พย.54
ผลตรวจฉลาก+เกลือไอโอดีน
ดูเรื่องทั้งหมด
แบบรายงาน มอก.1 ปี 2556
แบบรายงาน KPI 9 ปี 2556
การเก็บตัวอย่างตรวจสารฯ
ดูเรื่องทั้งหมด
แผนกำหนดการเก็บตัวอย่าง น้ำแข็ง เกลือบริโภค ในร้าน/แผงลอย ที่ได้ป้ายCFGT
แบบฟอร์มการตรวจปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค
แบบสำรวจ/แบบสอบถาม
ดูเรื่องทั้งหมด
แบบสำรวจตลาดประเภทที่ 1
แบบรายงาน กพร. ของ คปสอ. ขอให้รายงานตามไตรมาส เริ่ม ไตรมาสที่ 2 ทุกวันที่ 25 ของเดือน
แบบประเมิน
แบบประเมินการรับรู้ฯ
แบบประเมินคุณภาพแผงลอย
ดูเรื่องทั้งหมด
แบบประเมินโรงอาหาร
ชมรม/ภาคีเครือข่ายตลาด
ทะเบียนชมรมตลาด ปี 53
ดูเรื่องทั้งหมด
ชมรม/ภาคีฯ ร้านอาหาร
รายชื่อเครือข่ายงานอาหารปลอดภัย
กฎหมาย/พ.ร.บ.
พ.ร.บ.การสาธารณสุข 35
ดูเรื่องทั้งหมด
พรบ.คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ 35
พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
ข้อบังคับตำบล งานอาหารปลอดภัย
กฎกระทรวง/ประกาศ
กฎกระทรวงตลาด พ.ศ.51
ดูเรื่องทั้งหมด
กฎกระทรวง ปี 42 กับ 51
กฎกระทรวง ฉ.16 เป่าเมาสุรา
ประกาศ ฉ153 เกลือบริโภค
ป.ฉ151 วัตถุห้ามใช้ในอาหาร
ร่วมใจลดโลกร้อน
วิธีลดโลกร้อน
ดูเรื่องทั้งหมด
ไม้ประดับลดโลกร้อน ชุด 2
การคัดแยกขยะ
การหมักขยะหอม
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
power point แนะนำกล่มงานโภชนศาสตร์
รพ.ส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ
โภชนบำบัดฉบับ อ.วินัย
แบบฟอร์มสำรวจโรงครัวในโรงพยาบาล
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 6 คน  
  วันนี้ 129 คน  
  เดือนนี้ 1184 คน  
  ปีนี้ 1184 คน  
  ทั้งหมด 167048 คน  
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว หมวดหมู่
1 สป.เชิญ ผอ.รพช.&นักโภชนาการ ประชุม รพ.อาหารปลอดภัย 25 ม.ค.61 (12-01-2561) ข่าวประชาสัมพันธ์
2 3 นโยบาย ความปลอดภัยอาหาร จ.สุรินทร์ 2561 (29-12-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5 "ก่อตั้งและฟื้นฟูชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารระดับอำเภอ" (08-09-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
4 แบบบันทึกข้อมูลการดำเนินงานอาหารปลอดภัย 2560 (22-08-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
5 ขอความร่วมมือส่งรายงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ปี 2559 (03-03-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
6 (6) การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร 2560 (16-02-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
7 (5) การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร (16-02-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
8 (4) การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร 2560 (16-02-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
9 (3) การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร 2560 (16-02-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
10 (2) การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร 2560 (16-02-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
11 (1) การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร 2560 (16-02-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
12 MU 21-24 ก.พ.2560 (กำหนดการ เป้าหมาย แนวทางการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร) (08-02-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
13 ตัวอย่างและแบบรายงานการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร (01-02-2560) ข่าวประชาสัมพันธ์
14 แผน ตัวชี้วัด PA งานอาหารปลอดภัย ปี 2560 (16-11-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
15 ด่วนมากค่ะ เกี่ยวกับงบประมาณ ด้วยค่ะ ขอข้อมูลสถานที่ประกอบอาหารผู้้ป่วย โรงอาหาร และระบบประปาตามเกณฑ์ประปาดื่มได้ (07-11-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
16 การคัดเลือกชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารดีเด่น (11-08-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
17 “ขอข้อมูลประกอบการเชิญประเมิน No Foam” (30-06-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
18 ขอความร่วมมือตรวจสอบ ผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มและน้ำแข็งบริโภค ณ สถานที่จำหน่าย (20-06-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
19 ตัวอย่างข้อบัญญัติ "น้ำตู้หยอดเหรียญ" (08-06-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
20 ร่างระเบียบกองทุนสุรินทร์ปลอดโฟมและแบบฟอร์มที่จำเป็น (02-06-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
21 ประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม 100 % (12-05-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
22 องค์กรปลอดโฟม 100 % (01-04-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
23 เอกสารประชุม 17 03 59 (6. No Foam 5) (16-03-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
24 เอกสารประชุม 17 03 59 (6. No Foam 4) (16-03-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
25 เอกสารประชุม 17 03 57 (6.No Foam 3) (16-03-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
26 เอกสารประชุม 17 03 59 (6.ื No Foam 2) (16-03-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
27 เอกสารประชุม 17 03 59 (ุ6. No Foam 1 ) (16-03-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
28 เอกสารประชุม 17 03 59 (5.compliance policy) (16-03-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
29 เอกสารประชุม 17 03 59 (4.ตรวจน้ำและน้ำแข็งบริโภค ณ สถานที่จำหน่ายอาหาร) (16-03-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
30 เอกสารประชุม 17 03 59 (3.ตรวจยาฆ่าแมลง) (16-03-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
31 เอกสารประชุม 170359 (2.โปรแกรมตรวจส.อาหาร) (11-03-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
32 เอกสารประชุม 170359 (1.สิ่งที่ส่งมาด้วย) (11-03-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
33 ppt ตรวจราชการ ตรวจน้ำ น้ำแข็งบรโภค ณ สถานที่จำหน่ายอาหาร (05-02-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
34 แผนและเป้าหมายการตรวจน้ำ น้ำแข็งบริโภค ณ สถานที่จำหน่ายอาหาร (05-02-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
35 แผนปฏิบัติการด้านอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2559 (05-02-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
36 Compliance Policy (18-01-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
37 สรุปผลการดำเนินงานเฝ้าระวังสารปนเปื้อน ปี 2558 (18-01-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
38 กำหนดการ เป้าหมาย แบบฟอร์ม แนวทางปฏิบัติ เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร 2559 (18-01-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
39 การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร(สารเคมี) จังหวัดสุรินทร์ ๑๙-๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ (05-01-2559) ข่าวประชาสัมพันธ์
40 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์มอบป้าย ตลาดสด น่าซื้อ ให้เทศบาล 3 แห่ง (30-12-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
41 รูปภาพ ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร ตล.1 ทม.สร. (17-12-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
42 ผลวิเคราะห์ทางเคมีช่วงเทศกาลงาน 11-12 พ.ย.58 (17-12-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
43 Clean Food Street & Healthy Market (25-11-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
44 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตลาดสด น่าซื้อ 3 แห่ง (02-09-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
45 แบบสรุปผลงานเพื่อขอป้าย CFGT (20-08-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
46 ติดตาม ประเมินผล ตัวชี้วัดที่ 5 สารพิษตกค้าง (21-07-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
47 ติดตาม ประเมินผล ตัวชี้วัดที่ 4 ตลาดนัด น่าซื้อ (21-07-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
48 ติดตาม ประเมินผล ตัวชี้วัดที่ 3 ตลาดสด น่าซื้อ (20-07-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
49 ติดตาม ประเมินผลตัวชี้วัด ที่ 2 CFGT (20-07-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
50 ติดตาม ประเมินผลตัวชี้วัด 1.สารโพลาร์ (20-07-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
51 ผลตรวจอาหารและน้ำ 9-12 06 58 & compliance policy (06-07-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
52 ตลาดนัด น่าซื้อ ต้นแบบ (19-06-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
53 เอกสาร CFGT PLUS 3 (19-06-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
54 เอกสาร CFGT PLUS 2 (19-06-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
55 เอกสาร CFGT PLUS (19-06-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
56 เอกสารพัฒนาตลาดสด น่าซื้อ (15-06-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
57 SOP & FORM 3 (CONTAMINANT) (12-06-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
58 SOP & FORM 2 (HEALTHY MARKET) (12-06-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
59 SOP&FORM 1 (CFGT) (12-06-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
60 ตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูลตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร (12-06-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
61 MU รอบ 2 / 2558 (05-06-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
62 คำสั่งคกก.อาหารปลอดภัย จ.สุรินทร์ ปี 2558 (05-06-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
63 ตรวจสอบข้อมูลตามตัวชี้วัดด้านอาหาร (05-06-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
64 เอกสารประชุม 20 05 58 (สารปนเปื้อน) (19-05-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
65 ร่างมาตรฐานและแบบฟอร์ม (19-05-2558) ข่าวประชาสัมพันธ์
1 2 หน้าถัดไป
นาฬิกา
   
ปฏิทินกิจกรรม
   
web link
พยากรณ์อากาศ
   
ราคาน้ำมัน
   
ราคาทองคำ
   
ความรู้สู่ประชาชน
  มารู้จักเกลือเสริมไอโอดีน  
  สิทธิผู้บริโภค 5 ประการ  
  ผลไม้ไทยต้านภัยมะเร็ง  
  ดูเรื่องทั้งหมด  
  เห็ดพิษในเมืองไทย  
  เรื่องของกลอย  
กฎหมายใกล้ตัว
  ดูเรื่องทั้งหมด  
  แก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย  
  หนี้ร่วมของนางกำ  
  กฎหมายหมวกกันน็อค  
  เขตปลอดบุหรี่+เขตสูบบุหรี่  
  นางกำฟ้องหย่าสามี  
  ลักทรัพย์บทฉกรรจ์  
  งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์  
สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  วิธีปฏิบัติป้องกันโรคอาหาร+น้ำ  
  การเลือกผักบริโภคปลอดภัย  
  การล้างผัก  
  ดูเรื่องทั้งหมด  
  สติ๊กเกอร์ล้างมือ 7 ขั้นตอน  
PowerPoint
  มาตรฐานร้านก๋วยเตี๋ยว  
  กฎกระทรวงตลาด พ.ศ.51  
  กม.สาสุขและสิ่งแวดล้อม  
  กฎกระทรวงตลาด 2551  
  เกณฑ์การพัฒนาตลาด 40 ข้อ  
  การล้างตลาด  
  พ.ร.บ.การสาสุข พ.ศ.35  
  การจัดการมูลฝอย  
  มาตรฐานการจัดโต๊ะจีน  
  นโยบายอาหารปลอดภัย  
  มาตรฐานโรงอาหาร  
ขำขำ
  โง่ เอ้ย !  
  เท่าทารก  
  ดูเรื่องทั้งหมด  
  ของมีขนไหม  
  ไปเอาเมียมาก่อน  
  ช้อนกลาง  
งานอาหารปลอดภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  Copyright@2009 Best View 1024X768 Pixels